Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
406
ontrent, ja dat was, ik bedenkme nou. Anno 1609. dan
binje nou, 1709, 19, 29, 33, dan benje nou net hon-
dert en vierentwintig... neen dat ken niet wesen, soo oud
binje nog niet. Wel, Jochem, seidik schere we mekaer? 'k
loof dat jy 't mit jou cyferen nog slimmer wilt maken as
al de rest. ik hondert en vierentwintig jaer! Maer, seidi,
wat roert myn de keuning van spanje? ik vraeg hoe out
datje bint, en in wat jaer eboren, waerom antwoorje me
niet op me vraeg? akkeseerme, buerman, seidik, hoor, ik
bin, om et jou duidelick te seggen, eboren Anno 1648:
nou kenje ommers wel cyferen hoe out dat ick bin. Wel
80 kennen we mekaer verstaen, seidi, dan binje nou 85 jaer.
Ja, seyJick, al en maent of dry der over, maer niet veul
meer. Hoe veel tangden hebje nog inje mongt, vroeg hy ?
wel dats makkelik te cyfere, seydic, ik hebber, laet iens
voelen, ontrent nog twie en ien half En hoe veel ogen
hebje nog, seidi ? wel, buurman, seydik, setje bril op, dan
selje sien dat ikker so veul heb als jy. .Ta maer kijck,
Geertjebuur, spydi, jy verstaet gien geleerde luy, ik vraeg
hoeje mit jou gesigt staet? Mienjet so, Mr. Jochemius,
seidic, dat wist ik ryet: me gesigt is wel de helft slech-
ter as 't over dry jaer was. Goed, seydi, maer hoe stapje
met je gehoor? Me rechter oor seydic is hiel doof, en mit
me lufter ken ikje nog effen verstaen. Goed, spyJi; maer
hoe lang hebje nou al van de gang of eweest? Niet lang,
seydic, veur ses of seuven jaer kon ik nog lopen as een
kivit. Goed, seyJi; mer wanneer hebje lest in de kraem
elegen? Och me lieve Jochemiusbuur, seidick, mogt ik
die lyt nog ereis beleven! dat is nou 53 jaer eleden.
Goet seidi, nou sei ikje ontrent wel kennen seggen, hoe
lang datje nog leven seit. 85 jaar out: twie en ien halve
tangt: wat minder als ien oog: ontrent ien half oor: 53
jaer out kraems, en dan... mer ik sie wel, datje gien sin
in die rekening hebt, ook gaet die niet alste vast. daer