Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
405
dattick wel op mot byegten, alsik wel ehulpen wil wesen.
Hy quam lestent bymen, en dewyl byme hiel mallekolyk
vont, vroeg hy watme deerde? Ik verteldenem watme Do-
mene en Mr. "VVynbrant an 't oor elelt hadden, en alles
wat ik jou riets vertelt heb. Foey, sey Mr. Jochemius,
hebben dye luy niet meer beleeftheyt? soume soo totten
Siecke vrou spreken? tis om ien gesont mens siek te ma-
ken. Zie men eens onder d'ogen, Geertjebuur, seydi; je
sieter nog soo wel edaan uyt ofje maer vyftigh jaer waert,
me soa nog sin inje krygen. Ssdert die vriendelicke aen-
spraek bin ik aenstonts beter e worden, en ick voeldent wel,
menheer de Spektater, want hy maecktemen an 'tlaggen,
dat ick niet edaen hadt, sedert dat Domene by.iaen e weest
had. Nadat we so wat van koetjen en kalfjen epraet had-
den, vielenwe weer op onse Joosje, en ick seyam dattic
nog graeg soo lang wou leven totik keyren van em esien
had. Wel daer is makkelik kans toe, seidi. Zouje daer
seper kans toe sien, Mr. Jochemius? seydik, soo houw ik
jou veur groter man as onse Domene en Miester Wyn-
brant samen, al stondense boven op mekaer. Die luy sin
wel niet quaat, sey Mr. Jochemius, maer se kennen nyet
cyferen, en daer scheeltet er. o die edele cyPerkunst weet
wat, de cyferkunst is de sleutel vande wysheit, de cyfer-
kunst... maer, miester, seydik, kenje men ook gien cy-
feren leren? ja maer ky)k, Geertjebuur, sey li, je gesigt
is nou swak, as dat ereis wat beter is, sellew'iens
sien. Maer laet iens sien of ikje mit mya cyferen niet
helpen ken: hoe oud benje nou? maer, miester, seydik,
wat vraeg is datte? dat heb ik al over tachentig jaer
kennen cyferen, dat houf ik nou niet te leren. Ja maer
sie kyck, Geertjebuur, seidy, as ik op jou cyfere sei
moet ick dat veur al weten, in wat jaer binje geboren?
Ik in 'tjaer, toewe mitte Keuning van Spanje vrede
maekten. Maer, seidy, dat was, laet iens kyken, dat was