Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
402
Alles wierd naar haar wensch, en in zeer korten tyd verrigt.
Dit dee Jacobs verrukking tot haar hoogste top stygen; Hy
vatte zyn Agnietje, uitschreeuwende nou hen je evenwel de
myne, in zyne armen; Zy viel van haar kant in de zynen,
van ontsteltenis nauwlyks wetende wat ze deed, en z&
scheen op het stip van in een flauwte te vallen, had haar
vryer met duizend verliefde kusjes haar' geesten niet weer
gaande gemaakt. Gy kunt makkelyk denken, dat het overige
van den avond, en een gedeelte van den nagt met een ver-
dubbelde vreugd doorgebragt wierd.
twee typen. (19 Febr. 1734.)
Den volgenden brief heb ik, om deszelfs natuurlyke
geestigheid, myn Leezer niet willen onthouden. Hy ziet
het licht zo als hy my, van woord tot woord, weezendlyk,
is toegezonden, zynde daar noch af noch by gedaan, dan
alleen de Zinscheidingen, waarop Geertje niet zeer gevat
schynt; het welk de goede sloof ook niet kwalyk te nee-
men is,
Men Heer de Spektater.
Onse Mr. Jochemius, de schoolmiester van ons dorp, daer
onze Joosje spelden leert, heytme wongderen van jou ver-
telt, menheer de Spektater, en datje alle menschen raet
gaf, die by jou om raet kommen, en daerom schryf ik je
nou, menheer de Spektater, datje me niet qualik selt ofne-
men, want miester Jochemius heytet men eraden. ick ben,
menheer de Spektater, een bedroefde wedu, wyens man dat
doot is, en al men kynderen en kyntskynderen sin oock
esturven, behalven allien onse Joosje, die het enigste seun-
tje is van men ouste seuns ouste dogter, die nou in sen
seuvende jaer gaet. Ik bin van de seumer 85 jaer eweest.