Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
372
dat, wanneerder by ons getrouwd word, de Domene zeit
Geeft malkander de rechter hand, en wyl dat in 'tpublyk
als een zinnebeeld van de trouw geschied, zo dunkt me,
dat myn woorden heel klaar betoenen, dat Trouw moet
blyken.
Jou beurt Heerschop, om me te zeggen, waarom we
thans in die achting niet zyn als voorheen, maar je mot-
je wat haasten, wSnt we zyn straks by Zwammerdam,
daar ik uit mot, en men ofscheid van je neemen zei.
S. Dewyl ik uit je spreuk genoegzaam zie, dat gy vry
diepzinnig zyt, zal ik u myn gedachten by gelykenis uiten,
'tis u, denk ik, wel bekend, hoe onze Hollandsche over-
oudvaders dagelyks hunne vergaderingen in de doelens
hadden om zich daar in het schieten met den voet- en
handboog als ook met de bussche te oeffenen; de beste bur-
gers deden meê, alzo het menigmaal gebeurde, dat ze zelfs
te velde moesten trekken; maar sederd de Vorsten en Re-
publyken gereguleerde troepen in hunnen dienst genomen
hebben, waar in ieder die een Krygsmans hart in 't lyf
heeft zich begeven kan, is de lust tot de wapenhandel in
de burgers zo verminderd, dat de beste maar geldschutters
zyn, en de anderen meest overal de gewoonlyke exercitien,
dieze op de wacht moeten doen gansch niet ordentelyk we-
ten uit te voeren, ja die zich hier eenigzins boven het
gemeen bevlytigen worden van de rest als met de nek
aangezien en uitgelachen.
R. Ja, ja, ik begryp je wel; nergens zyn onze konst-
broeders meer in verval en verachting, dan ter plaatze,
daar de Akkedemie is, daar hebbenze haar aeloude kamer
moeten opruimen voor kunstenaars, die nou wat meer in
de mode zyn, daar ik in die tyd dit vaarsje op maakte.
Wat is het voor een tyd, helaes! die wy beleeven?
De stomme zuster heeft de spreekende verdreeven.