Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
370
opgever der vraag, die de knievraag, gelyk het antwoord
het kniewerk, genaamd is.
S. Ha! Ha! nu begryp ik, het is zo veel als een proef;
wie het vaardigst rymen kan; diergelyke liefhebbers zyn
'er al ten tyde van Horatius geweest, want hy schryft in
zyn vierde Hekeldicht, 't geen iemand van myne goede
vrienden eens voor zyn vermaak op rym vertaalt heeft,
en ik bynaar geheel van buiten ken, in dezer voege:
Krispinus laat me schier geen oogenblik met rust,
Hy schreeuwt, daar is papier, vat aan maar, hehtge lust.
Stel wachters, tyd, en plaats, men ty aan 't vaerzen maken.
Dan zal men zien, wie best en spoedigst klaar zal raken.
Doch wat overeenkomst heeft zulk een doen met den
naam van Kniewerk!
R. Dat zal ik je zeggen Heerschop, over een anderhalve
eeuw of daar omtrent, want ik wil 'er niet in behaalt wezen,
was het de manier, dat zy, die zulke vraagen wilden beant-
woorden, een schoon vel postpapier, twee wel versneede
pennen, een inktkoker met goejen int, en een doosje met
zuiver stofzand kregen. Ze zatten op een ry by malkanderen,
en de kaart van de knievraag wierd elk te lezen gegeeven:
dat gedaan zynde lag ieder het papier op zen knie, wyl
niemand zich van tafel, schryfbank, of lessenaar bedienen
mogt. Men haaste zich, zo veul me kon; want die lest kwam
wierd uitgejouwt, en je zoudje verwonderen, alsje zag,
hoe snedige antwoorden 'er dikwils in dien korten tyd en
op zulke ongemakkelyke wys op dat zoort van vragen ge-
geven zy; dit is de oorzaak van de namen, die in 't ge-
bruik blyven, schoon het werken op de knie byna geheel
uit de mode is, of het most waar wezen, dat me van an-
dere Liefhebbers is verhaalt, te weten, dat het somtyds
noch wel gebeurt, dat die vraag beantwoord word op de
knie van een vrouw mensch, daar de Rhetorika door ver-