Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
der lyrische poëzy in Nederland, ofschoon de twee beste
schrjjvers over de geschiedenis onzer letterkunde, de Vries
en De Clercq, die vaerzen van een aantal vervelende rijme-
laars aanhalen, hem met een verachtend stilzwijgen voor-
bij gaan. Verlangt men bewijs, dat Starter die miskenning
niet verdiende, men luistere naar het liedje dat Kornelia
zong:
Godinne, Wier minne
In kracht en Gedachten
O Kroone Der schoonen,
In dy leit De vryheid
U deftigh gebaer,
U leden, U zeden,
De Goden, (Ais boden)
Zy draven U gaven
U hayren Vergaren
Met kuyfjes Vol kruyfjes
IJ ooghjes Pas hooghjes
Bruyn helder, Sien snelder
Als 'tflickerigh licht
En ylen By wijlen
In 't harte. Vol smarte,
Te spade Moet rade
ü mondtje Dat stond me
Dat fijne Hobijnen
U tanden Als randen
Die proncken En bloncken
U halsjen in 'trond
Daer d'aeren So klare
Daer't vast eer Albaster
O schoone Persone
Myn zinnen Altijd
Natrachten Om strijd:
Loftroone Des deugds,
En blijheid Mijns jeugds.
U goud-dradigh hayr.
Met reden , Voorwaer,
Doen nooden Tot min.
Na, brave Godin.
Als baren
Als druyfjes
Met booghjes
En felder
Van Jupiters
Als pylen
Ja marte-
En genade
Verguld
Gekruld.
Beset,
Te met
schicht,
Seer dicht
ren dien
Geschien.
In 't ronde Ten toon,
Nau schjjnen So schoon.
Van wanden Yvoor,
Als voncken Daerdoor.
So cierehjck stond,
Deur waren Gegrond,
Scheen as tee-re Vleys.
Wat kroone Is u eys.