Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
359
ik, hoe zinnelyk de Tafel ook gedekt zy, (en zo -wil ik ze
gedekt hebben) die wyn meen te drinken, en dat zonder
schroom en een slaafagtige omzigtigheid, die my en myne
vrienden het best smaakt, en dat, zo dikwils het u zal
behaagen, my daar omtrent als een jongen te bedillen, ik
van voorneemen ben het zelfde te doen, 't geen in u zo
eene onbetamelyke oplopendheid verwekt heeft, die beter
een viswyf als een fatzoenlyke Vrouw past. Wanneer ik
als vryer uw hart heb getragt te winnen, heb ik niet als
eerlyke middelen daar toe aangewend, ik heb u alles op-
geoifert, behalven myn redelykheid en opregtheid, en ik
heb gekozen u liever op dien voet langzamer te behagen,
als spoediger door een laffe en verderffelyke vleyery; Zo dat,
hartje lief, indienje aan kuuren, en grillen onderheevig
zyt, dezelve van myn maakzel niet zyn, en ik bygevolg
daar onder niet wil, nog behoef te lyden. Graag wil ik u
als eene teeder geliefde huisvrouw, met ingespanne poo-
gingen in alles wat redelyk is zoeken te believen. Maar
ik wil myn regt, dat voor God en de waereld my onbe-
twistelyk toekomt, niet door u met voeten getreeden zien.
Weest volkomentlyk verzekert, dat ik wil en zal meester
in myn huis zyn; dit heb ik u zelfs voor ons huwelyk
durven zeggen. Staat u zulks niet aan Mevrouw: zyt gy
niet redelyk genoeg, om myn regt en uw pligt te kennen,
of om u daar naar te schikken; wel aan daar is een mid-
del op, 't zal myne opregte en tedere liefde doodelyk kwet-
zen; Maar 't is beter by tyds als te laat, en men kan geen
middelen te bitter aanwenden, om zig van een ongelukkig
leven te bevryden. Gy kunt met uw bruidschat weeder
naar uwe Ouders keeren, en bezien of die van humeur
zyn om zig onder uw grillig hoofd te buigen. In 't mid-
den van deeze laatste woorden ontschooten mynen deftigen
Vrind eenige mannelyke traanen; dog onder zyn geheel
gesprek, bemerkte ik in de oogen van zyne jonge Vrouw