Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
351
alida aan Mevrouw petronella everards.
Op den Huize Zeemansrust;
in myne Kraamkamer.
Tegen myn oogmerk, ben ik hier Moeder geworden;
maar het bevalt my dan maar zo heerlyk, dat ik niet durf
belooven, of Tantes Pronkkamer wel voor altoos in order
zal blyven. En ook, hier zit Grootje Ryzig my niet agter
de vodden: wat is dat gerust! Ik ben hier eigenlyk de
Sultane Favorite; zo als ik het kies, wordt het gedaan.
Ryzig is nu maar de Man van Koningin Älida. Zo dat
alle dingen komen in order. Tusschen ons gezegd, ik zou
maklyk, in onze zagte koets, op een mooi hondendrafje,
kunnen getransporteerd worden; maar waarlyk, ik heb het
hier al te volmaakt. Ryzig wil er niet van hooren; en nu
(zo als gy denken kunt,) toon ik een te sterker verlangen,
om toch in myne huishouding te zyn. Ik heb hem al eens
gevraagd, of hy t'huis ook het een of ander aartigheidje
aan de hand had, waarom hy my liefst nog niet t'huis
zoude zien? Maar het is vergeefsch; het gaat hem niet
in 't minst ter harte, hoe minnenydig ik my ook toon.
Mama zegt niet veel; en Oom en Tante schreeuwen ge-
heel Zeemansrust by een, als ik van vertrekken spreek.
*
* *
Ik schryf deezen op myn bed, en zo tersluik, of het
kettery was: daarom zult gy den Epistel vry wat schots
en scheef en rykelyk gekreukt ontfangen. Aan demateri-
aaien koom ik door dien zelfden Man, dien ik reeds ge-
dwongen heb, om een Brief aan myne eerwaardige Vriendin