Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
342
het bont verschynt, als de Keizerin van Rusland; en wie
toch dat Heertje zyn mag, dat, als een champignon van
Fortuin, in een etmaal groot geworden is. Zulke lucht-
sprongen zyn ook in onze groote Stad gemeenzaamer dan
elders. Vive Ie Négoce!
Laat ik u nog een trek uit haar karakter geeven. Voor
eenige weeken, want zy rydt nog dikwyls uit, en zy ziet
ook nog gezelschap, hoewel zy vyf- en- zeventig jaar is,
in de koets treedende, bragt haar knegt een vry groote
ruime breizak in dezelve; ik zag wel, dat die niet gevuld
was met breiwerk, maar dagt er verder niet meer aan.
Op onze visite (zy nam my mede,) gekomen zynde, merkte
ik wel dra, dat twee bejaarde Dames het stokpaardje
hadden, om altoos te bepaalen, en met elkander te stryden,
op welk een dag en uur een Neef zo een, of eene Nigt
zo eene, gebooren, getrouwd, of gestorven was. Het ver-
schil over zo een gewigtig stuk rees vry hoog: want
Mevrouw Grys hield styf en sterk staande, dat Nigt Raders
in het jaar 1780, op een Donderdag voormiddag, circa tien
uuren, bevallen was van haar eerste kind. Doch dit wierd
al even heftig ontkend door Juffrouw S"*; en er kwamen
al vry groote oneenigheden uit voort. „Ei lieve, Mevrouw
„Ryzig, zeide Juffrouw de Vry, geef my myn breizak eens."
Ik deed zo: zy opende hem, en nam er vier zindelyke
langwerpige pakjes Brieven uit. „Ik zal de Dames zeggen,
„ging zy voort, hoe het is; dan komen wy nuttelooze dis-
„courssen, en mogelyke verwyderingen voor. Zie daar,
„Daatje, lees gy deezen Communicatie-Brief eens." Ik deed
zo, en het bleek, dat beiden de Dames mis hadden: want
Nigt Raders was wel in dat jaar, maar niet op een Don-
derdag bevallen; neen Saturdags namiddags, de klokke
vier uuren enz. Naderhand verhaalde zy my, dat zy nooit
in het gezelschap van deeze twee Dames kwam, zonder
haar breizak; en dat, indien zy die ergens onverwagt