Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
341
werk. Gaat gy mee naar 't Concert? wy zullen u haaien.
Toen ik hoorde, dat Ryzig een huurkoets bestelde, stond
ik te kyken; maar hy zeide my: dat Mama's paarden
nooit in den avondlucht uitgingen. Dat smaakte my zo,
dat ik hem een klapje op zyn schouder gaf. Zo dat, 't is
dat ik nu van scheiden gerept heb, anders ik zag het
nog een weekje in. Als hy potzig is, heb ik ook niet veel
tegen hem, dat wat zeggen wil. a. ryzig.
Mevrouw ryzig aan Mevrouw petronella everards.
Ik hoor niets van u; myn Brief aan u blyft onbeant-
woord: ga uw gang! gy geeft my schoone geleegenheid
om te toonen, dat ik weet lief te hebben, al verdient gy
dit omtrent my niet veel. Nu, nu, ik meen het zo erg niet.
Gy hebt uwe Vriendin gevonden in Chrisje Helder, en ik
heb de myne gevonden in haare Mama's Tante: dat is
quitte. Waaragtig, Piet, ik ben zo verzot op deeze Eer-
waardige, dat ik al myn verstand aan haar weg schryf,
en alle week by haar een groot gedeelte van den dag
passeer. Zy heeft al het aangenaame van eene welleevende,
welvaarende, weldenkende Matrone. Veele voorwerpen ziet
zy echter uit een gezichtpunt, waar uit haar ooggestel het
alleen zien kan. Zy is wat byzonder, maar dit schryf ik
meer toe aan haare originéliteit, dan wel aan iets voorbe-
dagtelyks. Camphuizen is haar hohhy-horse. Ik heb al de
drukken van dat werk, met en zonder plaaten, by haar
gezien. Zy is vol familie anecdotes; en kent verbaasd veel
Menschen van het voorgaande geslagt. Dit valt zeer in myn
winkel; want ik kan somwylen nieuwsgierig zyn, wie of
toch de Vader of Grootvader was van, by voorbeeld, dat
nufje, dat my, met een opgeschort neusje, uit der hoogte,
op het groot Concert aankykt, om dat zy al zo pragtig in