Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
335
Het Toonneel verbeeldt een Eetzaal. Myn Heer en Mevromo
bitten te ontbyten. (De oude Dame is niet ivel.)
Myn Heer. Ik heb u gisteren vergeeten te zeggen, dat
er een myner Correspondenten in de stad is, en dat ik
die met zyne Dogter deezen middag ten eeten gevraagd
heb. Wilt gy maaken, dat gy gekleed zyt, om, zo rasch
wy gegeeten hebben, uittegaan; de dagen zyn kort, en ik
moet die mensehen eenige beleefdheid doen. Gy gaat toch
graag eens uit; gy zult des wel van de party zyn willen.
Mevrouw. Ik zou daar niet veel tegen hebben, maar ik
heb u vergeeten te zeggen, dat ik juist deezen nadenmid-
dag myn woord kwyt ben. Mevrouw Lenteling heeft my
laaten verzoeken, en ik heb myn woord gegeeven.
Myn Heer. Dat spyt my: maar gy kunt Mevrouw Len-
teling alle daag bezoeken; en deeze goede menschen gaan
nog van deeze week naar hunne Provintie: laat het af-
zeggen, Daatje.
Mevrouw. Neen, dat doe ik niet. Mevrouw Lenteling
is zo verbaasd kwalykneemend op het stuk van beleefd-
heid; zy zou het my zeer kwalyk neemen, en ik kan
evenwel, al ben ik getrouwd, zo al myne oude kennissen
niet vermyden, Ryzig.
Myn Heer. Gy zult my plaisir doen, liefje, indien gy
laat bedanken. Wilt gy uw Man niet liever genoegen
geeven, dan Mevrouw Lenteling, met wie gy eigenlyk
niets te doen hebt?
Mevrouw. Neen, Ryzig, verg my dat niet; er zal eene
party naar myn smaak zyn; veele myner oude Salet-
vriendinnen.....
Myn Heer. Verg ik u iets onbillyks, dat gy zo beslis-
send spreekt?
Mevrouw. Is het niet onbillyk, my te vergen, dat ik
bedank voor eene aangenaame party, en dat om met een paar
figuuren opgescheept te zitten en mee uit te slenteren.