Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
334
ondraaglijk. Al myne hoop (want ik hoop altijd het beste!)
is uit. Ik moet hier wel toe besluiten, want het zal anders
buuren gerucht maaken, dat wy Hoeksch en Kabeljauws
leeven. Om alle praatjes voor te komen — scheiden dan!
Ik kan het misschien nog veilig doen. Hoewel dat weet
ik, arme bedroefde Vrouw, nog zo heel zeker niet; ik
ben alle morgen zo geeuwig en zo rekkig; ik zie er zo
mal uit, en ben wat met myn maag in de war; evenwel,
dat gaat met den dag wel weer over. Het spyt my maar,
dat Ryzig zo alles afluistert; nu zal hy, vrees ik, nog meer
de pypen stellen. En ik vrees ook, dat hy my in zyn
vuist zit uittelachen; want, zo als gy weet. Pietje, het is
een kwaad schepzel. En zyn het geen heerlyke zaaken,
om daar nu zo vergiftig trotsch op te zyn ? Grootje Ryzig
weet er nog niets van; hoop ik althans; en aan myne
Mama vertel ik zo alle wissewasjes niet. De vrouw is niet
nieuwsgierig, en ook onze Rammel mogt er agter komen;
dan was het morgen voormiddag al verklikt, in vertrou-
wen. Ja, wat denkt gy. Mama is zeer gramottig op Wim;
niet om dat zy het praatje gelooft, maar om dat hy zo
vroeg in de Kettery begint te doen; en by die geleegen-
heid kryg ik ook wel eens een zet. Dominé Heftig is
thans de Heilig; en onze Gerrit is, op zyne wys, ook
daanig en daanig rechtzinnig; en de jongen leert nu ook
zyne belydenis by Dominé. Zo dat. Pietje lief, wees ge-
waarschuwd. Gy zyt ook in geen grooten geur van Ortho-
doxie by Mama.
Maar dat daar gelaaten. Wy hebben deeze geheele week
alle de wyzertjes rond geknort, gegromt, ge-ocht, ge-ei-
wat, ge-wel-hoe-moet-dit, en zo voort; kortom, bedroefd
Huisgehouden. Ik zal u alles vertellen, dan kunt gy zelf
oordeelen, of ik, arme Vrouw, niet wel te verdeedigen
ben. En je hebt my evenwel die Party zo sterk aange-
raaden, Renard. Bedenk dat ook maar eens! —