Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
325
veranderd is van gedagten, en zelf gezelschap krygt. Die
zwaarigheid is weg, ziet gy? Kom nu, als eene hupsche
wel opgevoede Vrouw, by my, en laaten wy thee drinken.
\Hy schonk water in de pot, en kreeg een stoel voor my;
myne hand vattende.]
Ik. Het is wat vroeg, myn Heer, om my reeds te doen
zien, wat myn lot zyn zal.
Hy. Ik heb my, zie ik, bedroegen!
Ik. Bedroegen? in wat opzicht?
Hy. Wel, ik meende, dat Juffrouw Leevend gezond
oordeel genoeg had, om te kunnen zien, dat Ryzig de
geschiktheid niet bezat, om de Jabroer zyner Vrouw te zyn.
Ik. En ik had gedagt, dat myn Heer Ryzig zyne Vrouw
nooit onbeleefd zoude kunnen behandelen.
Hy, Behandel ik u onbeleefd?
Ik. Ten uitersten; geen Man doet zo.
Hy. Wel, dan zyn wy beiden deerlyk gefopt. Geduld!...
Evenwel, zo gy wél wilt doen, schenk dan thee. Gy moet,
zo gy uwe rust lief hebt...
Ik. Gy moet! dat is zeer bescheiden, zeer vriendelyk!
Hy. Ik merk, dat myn verzoek niet helpt; ik beveel
het u derhalven.
Ik. \Ik neeg met veel gehoorzaamheid.] Gy zult gehoor-
zaamd worden.
Hy. Met met zulk eene trotsche houding, hoop ik?
Ik. Moet ik veinzen ook?
Hy. Gy moet uw pligt doen: meer eisch ik niet.
Ik. Gy hebt veel goedheid, myn Heer!
Dat thee drinken ging zo styf en zo statig, als het wel
mogt. Hy keek in 't vuur. Ik begreep het beter; ik di-
verteerde my met het fraaije porcelain, waar uit wy dron-
ken. Dat was mooijer, dan in het vuur te kyken. Het
moet hem ook maar slegt bevallen hebben, want hy schelde.
„Jacob, leg op 't kantoor vuur aan. [Jacob ging.] „Als