Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
321
t'huis te zitten: bestig! laat de Man Mannetjes in 'tvuur
kyken, en zyn gedagten wat by malkander raapen; maar
ik verkies uit te gaan; en dewyl de verkiezingen vry zyn,
moest daar niet over gekaauwd worden. Ik heb wel aan
den Eerwaardigen Repje-wat beloofd: „dat myn wil den
„Man zoude onderworpen zyn; om Adam eerst gemaakt
„werd, ende daarna Eva den Adam ter hulpe;" (hoe dit
evenwel redeneert; weet Joost!) maar er is geen enkelde
kik gesprooken van, „dat myne verkiezingen den Manne
„zouden onderworpen zyn, om dat Bram nu juist een jaar
„of zes, vóór de beurt aan my kwam, Amsteldam met zyn
„geschreeuw vervulde." Fraaije voorrechten! Weet gy wat,
als ik een Man was, ik zou myn recht dan nog liever
afleiden van de wet der sterken. Maar myn gemoed is zo
vol, (nu, dat kun je wel denken!) dat ik haast niet aan
myne wederwaardigheden kan toe komen. Daar zat ik in
volle pragt en heerlykheid, met myne handschoenen al
aan, myne peliselal om, en ik moest te rug. Hy is nog
erger dan onze Gerrit; wel, die heeft my nooit zoo be-
handeld. Ik heb grooten trek om hem Ca%MZa te noemen;
want hy wenscht ook, dat alle myne gekheden (zo noemt
hy die,) maar één hoofd hadden, op dat hy die in één slag
konde kapot maaken. Zo dat ik maar zeggen wil, dat ik
de ongelukkigste aller Vrouwen ben, van Eva af, tot het
Meisje, dat in deeze Seconde gebooren wordt, toe.
Eerst zal ik u evenwel eens over Grootje Ryzig onder-
houden. Het komt de Vrouw vreemd voor, alle voormid-
dag hier een smeerigen, smagterigen bepoeijerden Duizend-
kunstenaar den witten keurigen trap te zien opdansen, om
Mevrouw haare tederbeminde Schoondogter binnen een uur
of twee te coeffeeren comme il faut. Zy heeft echter nog
maar wat zitten spinnen en brommen, al mommelende, ende
al pruilende. Maar dat heeft ook al zyn voordeel, want
dan breidt de goede Vrouw zonder opkyken, of Joost er
21