Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
O-

306
komt, ook wel verzoeken, maar om dat hy nu zo Sosini-
aans is, kan dat niet; want ik moet Betje van hier naast
en den Baas uit onze Gortery ook hebben. Waarom schryfje
niet over zyn Geloof komt dat met de vryery? Kom
eenS; dan zullen wy over de maaltyd spreeken. Jy moet
my zo wat helpen. Groet Vader en Moeder. — Nagt
Kind, van uwe tante.
PS. Zwyg maar van deezen Brief.
mevrouw v. oldenburg aan professor maatig.
Kunt gy het eene Moeder vergeeven, dat zy u met
eenige regels lastig valt over eenen tederbeminden Zoon ?
In het vertrouwen dat Uw H. Ew. my dit gunstig toe-
staat, vraag ik u: Hoe maakt myn Zoon het op de Aca-
demie ? Zyn de nadeelige geruchten, met opzicht tot zyne
levenswys, en manier van denken, gegrond? Behandelt
hy eene braave jonge Juffrouw onbetaamlyk? Is hy aan
dt^ \ het spel verslaafd? Is hy een Breteur? Is de Heer Jam-
bres een gevaarlyk Vriend voor hem ? — Gy, myn Heer,
zyt zelf Vader: meer zeg ik niet; want de droefheid, die
my dit zoude veroorzaaken, laat zich niet beschryven.
Het is hoogstnoodig, dat ik buiten zyn weeten daar naar
het strengste onderzoek doe; want ik zal my daar naar
reguleeren. De onzekerheid, waar in ik hieromtrent ben,
is niet uittedrukken, noch hoe veel my die kost. Edel-
moedig man, geef u de moeite, om my een voldoend en
omstandig antwoord te geeven. Op uwe berichten zal ik
afgaan. Myne verzekering van achting voor U H. Ew. en
Mevrouw Maatig leg ik hier met de grootste oprechtheid
af; en achte my verëerd met my te mogen noemen, etc.