Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
298
liefde niet eerst heeft doen lyden. Ik denk ook, als zy
dertig jaar is, en dan nog leeft, want zy is niet sterk,
dat zy dan wel zal besluiten, om naar myn verrukkelyk
Buiten met my te gaan woonen : nu is dat niet te vergen j
maar dan zal alles oud voor haar zyn, en des niet meer
behaagen. Nooit schreef ik zo een langen brief! Maar
het is over myne Vrouw; dat helpt. Zy groet u vrien-
delyk, en wy hoopen eens te zien, wie of de beste mid-
delen heeft uitgekoozen om gelukkig te zyn, de staatige
Ryzig, of zyn Gemakkelyke Vriend etc.
alida lekvend aan willem leevend.
Nu kunt gy twee vliegen met een klap slaan; 'k wil
zeggen: beide myne Brieven in eens beantwoorden. Wat
is er toch, (nu in ernst, immers, zo ernstig als ik kan,) van
uw Geloof? Dat gegons en gemaal verveelt my magtig.
Dominé is er ziek van geweest; (van uw geloof; het
moet des geen gezond geloof zyn.) Zuster Collega heeft
er over aan Mama (hoe vindt gy dat?) geschreeven, en
ik heb den Epistel weeten te krygen; zy zegt, dat gy,
ja hoe weet ik die malle naamen ook zo fiks, een Arriaan,
neen, nu weet ik het, een Spinosist zyt geworden. Weet
gy wat. Bolletje, ik zou die gekheid maar laaten; gy
krygt er geen oortje pret door. Hou jy jou ouwe Geloof
maar; daar weet je wat je aan hebt. Als wy gelooven,
zo als Mama, dan zullen wy wél gelooven; want, dewyl
zy eene verstandige en braave Vrouw is, zal haar geloof
wel capitaal goed zyn. Als gy overkomt, geeft Mama u
vryheid, om uwen Vriend meê te brengen, dit is mal ge-
noeg; wat zullen wy aan zo een Izegrim hebben ? Chrisje
Helder zal met Kaptein Veldenaar gaan stryken; of heb ik
u dat al verteld ? Maar wat zegt gy van Coosje ? ik weet