Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
296
ryke Vrouw. Myne zinspreuk is: Jouissons; daaroni; al
deed ik voor myn trouwen zo wel eens meê met de vrienden,
ik was te groote vriend van een gezond leven, om immer veel
progresses te maaken inde Ligtmissery. Alles beantwoordt
ook aan myne wenschen: ik word bemind, en ben gelukkig.
Myn lief Engeltje verteert afschrikkelyk veel geld.
Haare byzondere uitgaaven bedraagen mooglyk zo veel,
als die van de geheele Huishouding; maar wat zou ik
niet betaalen, als my zulks met het inneemendst gelaat, op
den stillen Vrouwelyken toon, met een lief bloezend kind
op haaren schoot, verzogt wordt ?... Ik wil bemind zyn;
al het overige is bagatél. Dat zy my lief heeft, is zeer
zeker. Hoe verzot op gezelschappen, is zy in een geheele
week niet uitgeweest, om dat ik wat koortsig was. Zy
bemint onzen lieven Jongen ook uitermaate; en in weerwil
du bon Ton, is zy geheel Moeder; want zy heeft een
goed, zagt, gevoelig hart.
Ongegeneerder leven kunt gy u zelf in den Haag niet
voorstellen. Als gy, en alle deftige Amsteldammers, op-
staat, zyn wy in ons eerste slaapje. "Wy Dejeuneeren om
twaalf; wy Dineeren om vyf, en Soupeeren om één uur.
Wy hebben verscheide kleedingen voor denzelfden dag.
Mevrouw ontfangt aan haar Toilet gezelschap; en ik weet
myn werk by de Dames. Jalouzie ? — Denkt gy, dat wy
Burgerluidjes zyn! Myne Vrouw is eene volmaakte Dan-
seuse. Hoe vleit het my, te hooren dat zy uitmunt, te
zien, dat alle haare beweegingen door honderd tintelende
oogen gevolgd worden! als men my beleefdheden doet,
om dat ik de Man der Charmante Mevrouw Goedman
ben; en een paar douzyn Heeren van den hoogsten rang
haar hun hof maaken. Waarlyk, gy Amsteldamsche Knaa-
pen, hebt weinig aan uw leven. "Wat zyt gy toch meestal
dan Steilooren, College-Loopers, Werk-Ezels, of Ligtmissen
zonder smaak ? In den Haag weet men te leeven. Ik weet