Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
295
gen wordt, dan zal ik met myn Man het voor hem op-
neemen, en ereis toonen, dat wy onze familie voorstaan.
Onze Freryk is niet te goed, om den eersten uitstrooijer
eens met een endje dagge op de ribben te komen; want
wy bennen als vuur en vlam tegen liegen en lasteren,
en ook hy is ons te na in het bloed. Laat hem jou Be-
lydenis leeren, hy heeft een staale memorie; en dan zal
de laster verstomd staan, en hy is een behouwen spek-
kooper. Ze zeggen, dat zyn kameraad zo een lelyke Jon-
gen is, daar geen zoete beet aan is; die moest hy maar
den zak geeven, want er is geen zier aartigheid aan den
heelen zwartkop; nou, een mensch heeft zich zelf niet ge-
maakt. Als je de neteldoeksche doeken draagen wilt, kun
je ze krygen; althans, ik versta niet, dat je weer zo naakt
hier komt. Ik groet u, en ben — uwe liefhebbende tante.
de heer goedman aan abraham ryzig.
Wy wisten al van den moord. Myn Vrouw had dit
nieuwtje op het groot Salet gehoord, van eene Amstel
damsche Dame uit uwe Buurt. Ik zal zeer benieuwd zyn
hoe of gy met uwe Vrouw zult te regt raaken. Volg myn
raad. Bram, ik leef nog in al de verrukkingen der liefde
en ben reeds vier jaaren getrouwd. Maar, om die te kun
nen behouden, heb ik my ook van onfeilbaare middelen
bediend. Laat ik u eens zeggen, hoe ik het heb aangelegd
Ik trouwde, eenvoudig gezegd, voor myn vermaak. Hierom
want ik ben verzot op schoonheid, weet gy, koos ik eene
zeer mooje, geestige, goedaartige Vrouw, opgevoed comme
il faut\ hierom was het myne zaak, dat zy my beminde;
dat kan zy niet, indien ik haar het leven onaangenaam
maak, waardoor ook. Geld heb ik in overvloed; dit was
voldoende voor my, om het niet te gaan zoeken met eene