Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
290
al het zelfde. Zyn Aron en Salomon ook geen Sjnnosisten
geweest? Dominé preekte voorleeden Zondag (het is jam-
mer, Mevrouw, dat gy er niet waart; heden, gy zoudt
zo gesticht zyn geweest!) hy preekte dan voorleeden Zon-
dag over het Gouden Kalf; en bewees, dat (maar ik heb,
met myn woelig huishouden en zes stoute kinders niet
heel veel aan zulke geleerde dingen,) evenwel dit heb ik
nog onthouden: Aron liet wel het Gouden Kalf tot stof
vermaalen, maar hy had het evenwel aangebeeden, om dat
hy de stof voor God hield. Wel, denk ik, zou onze Wim
zo wel als Aron, die zo veel ouwer en wyzer was, niet
te regt komen? Ei, Mevrouw, laaten wy het met den
moed houden!
Dominé heeft al aan Professor geschreeven. De Professor
is een kostlyk Man, en hy heeft meer verstand, zeit Hef-
tig, dan Dominé zelf. Maar wat is 't ? Vreede, vreede! Een
Kerkelyke Jaa-Broer. En Mevrouw de Professorsche is
net eender: nu, dat kan ik wel inschikken, want daar
twee slaapen hy mekaar, word den eenen als den aar. Myn
Man is my de naaste. Professor wil altyd, net als Barna-
bas, de Marcussen meê neemen. Myn Man heeft meer
van Paulus; hy zegt: die niet vergadert, verstrooit; en
daar moet ik Dominé gelyk in geeven. Want dat begryp
ik heel duidelyk. Professor en Dominé hadden zo wel
eens een Pluishair^e, maar de myne is ook van zessen
klaar; en om dat toch alles Broederlyk mogt afloopen,
gooi ik er dan zo een losse grap onder, kom met een gebakje
en een glaasje by hun, en dan was dat ook schoon over.
Ontbie Wim in de Vacantie, en laat hy by Dominé
alles over catechiseeren; dat zal hem goed doen; en Do-
miné wil gaarn, en al de kinderen houên zo kragtig veel
van hem. Kleine Bet zal hem de Heidelhergsche Cate-
chismus, als hy die vergeeten heeft, wel overleeren. Wim
denkt ook, zegt Dominé, dat Professor het allemaal weet.