Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
283
wel! Meisjes, zo als ik, worden hier toe niet sterk geäni-
meerd, als zy op de uitkomst letten. "Verbeeld udan, dat
ik ten half tienen, in een volkomen nagtgewaad, geeuwend
den trap afkwam. Mama zat te naaijen, ende de man des
huises had een aangezichte, als het aangezichte Nabals,
des zoons Belials.
Ik. Goeden morgen. Mama lief: goeden morgen, "Vader.
[Dat Vader komt er altyd zo beroerd uit!]
Mama. "SVel, Daatje, is dit nu evenwel manier van
doen? Het is half tien, en gy staat eerstop! [Ik schelde.]
"Wat moet er nu weer zyn?
Ik. Alles, Mama. Jacob, waar is myn Déjeuné?
Jacob. Mevrouw heeft het my bevolen weg te neemen.
Ik. Zet het op myn eigen kamer, Jacob; en als Juf-
frouw Flikflak met de muts komt, zend haar by my: ga
ook eens aan het bord zien, wat er van avond gespeeld
wordt. Zo het de Knorrepot is, onthoud het; anders kan
't my niet scheelen. [Jacob ging weg.]
Van Oldenburg. Nog Pasquillen in myn eigen huis op
my maaken? De Knorrepot! dat zeg je op my. Als ik
een Poëet waar, ik zou een stuk maaken, de Moderne
onge Juffer; ja, dat zou ik.
Ik. Wel, het spyt my, dat gy zo geheel onbekwaam
zyt tot iets aartigs; anders zoude ik u gaarn zo wat hel-
pen; uw portret zou by het myne mooi afsteeken.
Van Oldenburg. Dat zoude het toch; en dat uwer
Moeder zou u niet veel voordeel doen.
Ik. Dat beken ik. Maar ik wilde Mama daar buiten
laaten: [hem half inluisterende,] wat heeft die lieve Vrouw
met uwe en myne gekheden te doen? .... Ik ga ontbyten.
Van Oldenburg. "Weet gy wat, Juffrouw, uwe manier
van leeven staat my verdompeld siegt aan; gy zult u
naar uwe Mama reguleeren, of wy zullen anders be-
ginnen.