Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
278
leeven. Ik heb des eenige voorwaarden, waarop ik zoude
kunnen besluiten om hem aanteslaan, (evenwel nog zo
terstond niet.) Zie hier myne
CONDITIËN.
voor eerst. Hy moet zich zo weinig als mooglyh zy
met my hemoeijen; want hy is myn Man.
ten tweeden. Hy moet met my in het eerste Jaar een
reisje naar Geneve doen, en over Vranhryk (huis komen;
NB. te Parys overwinteren.
ten derden. Zyne Knegts zwieriger koorden op hun
Livrei geeven.
ten vierden. Een ordentclyk speldengeld, door my te
hepaalen, vast bezorgen,
ten vyfden. Ik moet vier saletten 's weeks houden.
ten zesden. Wy moeten nooit een geheele week Buiten
zijn.
ten zevenden. Hy moet zyn hoed anders laaien op-
toornen.
Indien nu Mevrouw Ryzig haar Zoon en Erfgenaam
belette, deeze voorwaarden zeer beleefd te onderteekenen;
dan kon het gebeuren, dat ik, ja, zie, zo ben ik! dat ik
dien zelfden Bram Ryzig zo maar eens voetstoots even-
wel — name!
Hoe ik echter met eene deftige, bemoeizieke, slimme,
kraakzindelyke, Schoonmoeder te regt kome, weet Joost!
't Is eene Vrouw, die rydt en omziet, en zich zeker vleit,
dat zy my, zo wel als alles wat onder haar dak adem
haalt, wel zal leeren opzitten: ISu, als die tyden komen,
komen die plaagen. Mama is zeer in haar knopjes met myn
besluit; want ik heb het haar medegedeeld.
Mama. Ik hoop maar, Dogter, dat gy uw geluk niet
zult verkyken.
Ik \heel verwonderd.] Myn geluk ? Heden, Mama!
Mama. Ja, uw geluk, Lief; het zal van u afhangen,