Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
257
beter't, het alle Zondag niet kan waarneemen! "Want ik
heb een zwaare huishonwing; en de myne lust Zondags
zo wel wat goeds als in de week. Nou, daar zal wel wat
te peuzelen zyn. Bepraat er Moeder en onzen Gerrit maar
toe. Zo een Vrienden maaltje bindt zo, plagt myn Vader
te zeggen.
Als je eens aan jen Broer "Willem schryft, doe hem toch,
schoon onbekend, de hartlyke groetenisse van zyn Tante.
Als hy Predikant wordt, zou ik hem gaarn op Kipdorp
zien. Dan zou ik wel een reisje te meer komen: want
Dominé, die er nu staat, is danig fyn! En lieve Heer, wie
kan dat evel allegaar zo op zyn elf-en-dertigste beleeven;
of men moet zelf een Dominé zyn, wil ik spreeken. Met
my, die altoos in den boel zit, en veel in de "Waereld ben,
gaat dat zo ver als 't voeten heeft. Ik heb een hoope ge-
hassebas met myn meiden, en de tuinvrouw is ook de
ware Jan Klaazen niet! Onze lieve Heer zy ons allen ge-
nadig; al dat Kerk-gaan zal het hem evenwel ook niet
doen; doch die er tyd toe heeft, is gelukkig. Nu, kom
• my eens zeggen, hoe het met Nies en het schoonmaaken
al is. Ik verzoek de dienstpresentatie, en de groetenis aan
Vader en Moeder; ik ben — uwe tante.
PS. Ik geef Oppermans dag-loon, net veertien stuivers;
maar ik hou van vroeg, vroeg; want eiken dag is er eeti,
en dat gedaan is, is gedaan.
geertruid leevend aan alida leevend.
Ma chère Nièce!
Hoe dikwyls heb ik u wel gezeid, dat de mannen een
hoope ontrouw volkje zyn; maar gy, goed eenvoudig kind,
wilde my niet gelooven! Nu ja, daar heeft die haatlyke
17