Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
250
zeggen, dat ik niet aan den besten koop ben...... Ik
breek hier af, maar zal ten eersten een vervolg zenden.
Bedenk intnsschen, wie of myne Yriendin zyn zal, zo gy
rebelleert. Kortheids halve T. T.
alida leevend aan petronella renard.
Nu vrees, immers nu denk ik, dat gy knorrig op my
zyt. Ik zal, voor ik my van u af begeef, dit eerst nog
eens onderzoeken. Ik zal zien, of ik u kan doen lachen,
en dan zou Heintje Peuzel er mee speelen, als gy dan nog
boos op my zoudt kunnen blyven; wel mensch, dan waart
gy nog veel erger dan onze Gerrit, en ik zal u voortaan
Juffrouw van Oldenburg moeten noemen. Ik zal geen woord
reppen van het geen er in de muuren van ons Huislyk
Babel zo al is voorvallende. Onbeschoftheid, geduld, en
plaagzucht hetben thans handen vol werk. De twee Hoofd-
personages ... Hou! daar zoude ik weer op den text
raaken! Te rug paardje, naar stal. Zo zeide Wim, als zyn
blesje te veel kabrioolde.
Het verveelt my hier thans zo zeer, dat ik alle gelee-
genheden waarneem, om er maar op uit te draven. Deeze
keer kon Mama er niets tegen inbrengen, want ik ging
haar Mans aangehuwde familie bezoeken. De oude de
Harde had my zo feestig verzogt. Ik ging dan met zyn
Zoon er op af, als Paulus op de Corinthiers; och ja, kind,
myne grootschheid deed onder voor myne nieuwsgierigheid.
Mama. scheen weer zo in eens alles te doorzien; doch
zweeg. Myn Heer haar Man (welk eene onbeschaafdheid!)
durfde zich de houding tegen my geeven van iemand, die
goedkeurt!
Voor Zeemans-rust gekomen, hield ik wat stil, om alles
met een opslag van 't oog over te zien, voor ik het stuks-