Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
of een geleerde," dacht hij bij zich zeiven, „en de man
kan het niet helpen, ?oo hij alle gevoel mist voor poëzy."
Hij had echter geen tijd om zich in verdere gissingen te
verdiepen; men hoorde voetstappen in de gang: er werd
iemand uitgelaten, en de dienstmaagd, terstond weder
binnen komende, verzocht de jongelieden, haar te volgen
naar des Hoogleeraars studeervertrek.
Met een gevoel van heiligen eerbied traden beiden het
heiligdom des geleerden binnen: bij den oudste was die
eerbied gegrond op de kennis, welke hij van 'smans
treffelijke schriften had; bij den jongste was die eenigzina
opgelost in het gevoel, dat een jong student ondervindt,
wanneer hij zich voor 't eerst in de tegenwoordigheid eens
deftigen Professors bevindt.
Vossius ontfing beiden met die gulheid, welke hem
eigen was, en waardoor hij terstond iedereen op zijn gemak
zette. De beroemde geleerde was toen in zijn zestigste
j aar. Aanhoudende studiën en vooral, sedert kort, het
verlies van twee zoons, waarvan de een, zijn lieveling,
de treflijke uitgever van Maimonides, de schoonste voor-
uitzichten voor de toekomst gaf, en de ander, zijn eerst-
geborene, in het verre Oosten gestorven was op het oogen-
blik dat zich een glansrijke loopbaan voor hem opende,
hadden hem dat uiterlijke reeds gegeven, waarvan Vondel
zong:
Laet sestigh winters vrij dat Vossenhooft besneeuwen.
Noch grijzer is het brein, dan 't gryze hair op 't hooft,
Dat brein draeght heughenis van meer dan vijftigh eeuwen
En al heur wetenschap, in boecken afgeslooft.
Sandrart, beschans hem niet met boecken of met blaeren.
Al wat in boeeken steeckt is in dat hooft gevaeren.
Hij wees zijn' bezoekers stoelen aan en wachtte toen af.