Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
247
maatig gedrag kan my in veelen opzichte dat geluk be-
zorgen. üwe Mama's Predikatie over het vroeg opstaan
heb ik niet langer noodig. Ik laat my nu reeds ten zeven
uuren wekken, en gy weet, dat ik ook de lofFelyke ge-
woonte had, om ten elf uuren myn eerste Toilet te maa-
ken ! Indien het u niet te Burgerlyk toeschynt, dan, dunkt
my, moest gy dit ook eens beproeven: my bevalt het zeer
wel; en dit vroeg opstaan wordt al zo ryk in uitkomsten,
dan het Plan omtrent uwe Tante voor u was.
Dominé Heftig, die myn Oom dikwyls eens bezoekt,
heeft my gezegd, dat myn Heer Roulin hem een Brief
van dankzegging geschreeven had, voor de recommandatie
van Mevrouw van Oldenburg. Ik vroeg, of 't waar was,
dat Juffrouw Roulin zulk een fraai Meisje was. Niet zeer
by zonder fraai, maar allerbraafst; was het antwoord.
Hoe onderscheiden ziet men! Gy begrypt wel, Daatje,
dat ik van uwe kunst van zien grooter gedagten heb,
dan van die des Eerwaardens? Ik vroeg niets meer. Ik
zag, dat ik daar niet wel geiiddresseerd was. Vaarwel.
Ik ben etc.
alida leevend aan petronella renard.
Is het u ernst, eerzaame Pietje Benard? Ik zal Hans
Dondergoud eens by u aanzenden; niet om naar u ook al
te komen vryen, dit is buiten mijn PZaw; maar als Doctor.
Wel, ik begryp dat duidelyk: de bedorven lucht eener
ziekenkamer en uwe oesteragtige wys van leeven, moeten
uwe gezondheid wel ondermynen. Wilt gy echter niet
medicineeren tegen zulke zwartgallige binnenstuipen der
nadenkendheid, ik kan u niet dwingen; maar dan zullen
uwe Brieven my voortaan tot slaapmiddelen dienen : waartoe
ik my anders met vrugt bedien van een groot Quartyn
oude Huispostillen en hedendaagsche Gedichten.