Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
243
Clavier; immers zo is my gezegd. De beleefdheid belet
my veel gebruik te maaken van zyne aanbiedingen; en
ook ik ben nergens zo gaarn als in het gezelschap van de
lieve Juffrouw Roulin: dat is een uitmuntend meisje! Zy
verzekert u en myne Zuster van haare achting. Vaarwel,
waarde Moeder. Ik ben met de grootste liefde en eerbied,
uw ootmoedige dienaar en zoon.
petronella benard aan alida leevend.
Ik weet niet, Leevend, dat ik ooit een Brief van u
ontfing, die my zo beviel als uw laatsten; en daarom zal
ik over hem maar eerst praaten. Liefde voor Wim, be-
leefdheid voor uwe Mama, inneemende minzaamheid om-
trent een Meisje, dat gy zeker weer beneden u plaatst;
welke vreemde verschynzels! Hoewel ik (trouwens dit
weet gy zelf wel,) nooit staat op Willem maakte, zo is
het echter zeker, dat ik hem hartlyk lief heb, en by zyn
afscheid neemen zeer was aangedaan. Myn zieke Oom
vond hem een zeer lief jong mensch, en was puur wat
opgewonden, door het beleefd deelneemend gesprek uws
Broeders.
Ik geloof met u, dat er niets beteis ware opgeweest,
dan Willem maar spoedig te rug gebragt te hebben. Voor
hem (maar de reden daar van houde ik voor my) is echter
zo veele zwaarigheid niet als voor Lotje: zy moet zeker
allerbeminlykst zyn; want uw Brief over haar heeft veel
van den Oden styl. Uw inval, als Wim niet op haar ver-
lieft, is grappig genoeg. Hoe zoude het u echter aanstaan,
indien eene Juffrouw Roulin uwe Zuster wierd?... Dit
zal genoeg in antwoord zyn op uwen laatsten Brief. Het
geen ik nog te zeggen heb, zal eenigzins anders zyn. Wil
ik maar beginnen?