Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
240
Zy. Dat behoefde niet. Ik zag, hoe gy over haar denkt.
Ik. Ja, ik wil wel bekennen, dat ik nooit Engelagtiger
Meisje gezien of gehoord heb.
Zy. Gy schynt verliefd op haar te zyn, Daatje.
Ik. Zo despraat, dat ik hoop, dat Wim het nooit het
tiende gedeelte op haar mag worden.
Zy. Willem zal wel wat anders te doen vinden, dan
zulke malligheden in zyn hoofd te haaien.
Ik. Ik hoop het, om zynent wil: maar zo een Meisje
alle daag voor zyne oogen te zien; Mama! als de Natuur
maar niet hoven de Leer gaat!
Zy zweeg. Hoe is 't mooglyk, dat zo eene verstandige
Vrouw hier geene zwarigheden ontdekt, die zo klaarbly-
kelyk zyn, dat zy my zelf in 't oog vallen. Dit moest ik
u ten eersten schryven, zo vervuld ben ik er van; als
ook dat Wim u duizend en duizendmaal groet, en my
zes kussen voor u heeft medegegeeven. Maak nu geen
staat meer, om eens myne Zuster te worden. Zeker, Piet,
hebt gy u daar niet wel mede gevleid ? en dat, al zyt gy
een jaar of drie ouder dan Wim? Biegt dit eens aan
uwe vriendin.
willem leevend aan zijn mama.
Waarde Tedergeliefde Moeder!
Indien gy zo huisselyk gelukkig zyt, als gy verdient te
zyn, dan zal ik in mynen tegenwoordigen staat maar wei-
nig meer te wenschen hebben. Wees niet misnoegd op
uwen Willem; maar het is my onmooglyk, my omtrent
den Heer van Oldenburg anders te gedraagen. Zyne
vreugd over myn vertrek beledigt my zeer. Alles, wat ik
met hem te verreekenen heb, vergeef ik hem; echter, in-
dien hy myne geliefde Mama heuscher behandele. Laat de
uitkomst my rechtvaardigen; doch het is zyn oogmerk ge-