Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
199
zonder warmte of koestering; die de weelderige ranken
zijns vernufts besnoeide; die zijn gevoel met reinen hemel-
wellust drenkte; die zijn mond, zijn pen, zijn hand be-
stuurde, om zich zelf, en der goddelijke kunst, onvergan-
kelijke en onvergetelijke gedenkstukken op te rigten! Ja,
zij is het! En komt dan, gij Kunstgenooten en Broeders!
zweeren wij aan de nakomelingschap hulde en trouw! zoo
zullen we ook onzen tijdgenooten, niet als pluimstrijkers
en oogendienaars, maar als wijze vrienden en leidslieden,
lot onwaardeerbaar nut verstrekken? Volgen wij dien weg
standvastig en moedig, zoo zal hun oor en hart zich voor
ons openen! Dan zal hunne toejuiching, hunne goedkeuring
en belooning, indien zij ons mogen te beurt vallen, ons
niet behoeven te doen blozen! Zij zal niet te duur door
ons gekocht zijn, en ons de kroon niet ontrooven, die in
den tempel der eeuwen voor ons bewaard wordt!
(1818.)