Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
-wachten. Professor Vossius heeft dagelijks zoovele bezoe-
ken van geleerden uit alle landen, dat hij het zich tot
regel heeft gesteld, aan niemand een langer gehoor te
schenken dan van een kwartier uurs. Hij kent de waarde
van den tijd."
„Wij zullen hem zoolang niet ophouden," hernam de
jongeling.
Onze Amsterdammer, die zich bij Vossius blijkbaar t'huis
gevoelde, scheen nu te begrijpen, dat hij zich even goed
op zijn gemak kon zetten, en nam op een der aanwezige
leunstoelen plaats. Terwijl deden de jonge lieden wat men
gewoon is, bij dergelijke gelegenheden te doen: zij lieten
hun oogen door het vertrek weiden, bekeken achtereen-
volgends de notenboomhouten kist in den hoek, de gebor-
duurde kussens in den vensterbank en de schilderijen aan
den wand : eene van deze laatste scheen versch vervaar-
digd te zijn: zjj stelde een bloeienden knaap voor, die
een boek in de hand hield, op welks rug men las: M o s e s
Maimonides de idololatria. Onder de schilde-
rij hing een kunstschrift, hetwelk, tusschen talrijke met de
pen geteekende zinnebeelden van dood en eeuwigheid,
Iwee gedichten deed lezen, waarvan het eene aldus luidde:
Lycksang
over
DIONIJS VOS
aen
KASPER VAN BAERLE
Doorluchtige tan baerle,
Ghy kostelijcke paerle
Aen Amstels wapenkroon.