Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
Over de zelfkennis, toegepast op de beoefening der
letterkunde.
DOOR
I
TAN DER PALM.
Het was een gulden spreuk van den ouden Wijzen; eene
spreuk, waardig om aan den ingang des Delfischen tempel
te prijken: Ken u zelvenl Zij behoort niet enkel tot het
gebied der zedekunde, maar bevat eene les, welker op-
volging den mensch in alle zijne toestanden en betrekkingen
te stade komt, uiterlijke en inwendige, ligchameljjke en
geestelijke, verstandelijke zoo wel als zedelijke. Onze pligt
niet alleen, maar ook ons belaug, ons geluk niet alleen,
maar ook onze roem is in hare behartiging begrepen.
Hem, die door naauwgezette deugd-betrachting naar den
hoogsten menschelijken adel streeft; hem moge het ken
u zeiven inzonderheid, en in hoogeren zin bedoelen; ook
bij elke gewigtige onderneming van tjjdelijke aangelegen-
heid, bij elke belangrijke verstands-oefening, is het van
nuttige en uitgebreide toepassing. Ja zelfs den daglooner,
opdat zijne kracht-besteding geen kracht-verspilling worde;
en den hongerigen, opdat het smakelijk geregt, hem voor-