Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
niet veel beter terug? Of zoo Bamberg u in de helden-
spraak van Achilles eijeren uit de zak toverde, die er
niet in waren, zoudt gij dit eenen stijl achten, die met
het karakter, de afkomst en het werk van den man, die
hem voerde, overeenkwam? Neen, in dit alles ziet gij
niet dan logen. ïot waarheid in de voorstelling zal dan
eerst uw stijl genaderd zijn, wanneer gij, meester van de
taal, spreekt en schrijft uit uwe ziel.
Ook dan eerst, mijne Heeren, zult gij in het geval zjjn,
van het welk mijn vriend Bilderdijk sprak,
Weest meester van de taal, gij zijt het van 't gemoed.
In uwe boezems, gelijk in die van elk gevoelig mensch,
rijzen denkbeelden en aandoeningen op, die, kondet gij
ze slechts naar waarheid mededeelen, geheel eene schare,
die u hoorde, in vuur en vlam zouden zetten. Indien uwe
bezeifen door de spraak konden geschetst worden, juist
zoo als zij u verpletteren of verheffen, zij zouden door
hunne aanstekende natuur de zelfde gewaarwordingen bij
anderen verwekken; zij zouden ook uwe hoorders ver-
heffen en verpletteren. Ziet daar. Mijne Heeren, het ge-
heim dier tooverkunst, waardoor groote dichters en rede-
naars zich in u als 't ware weten over te gieten, en
duizend hoorders te slingeren als zoo vele ligchamen, die
allen slechts door eene ziel, de ziel des sprekers, bewogen
worden.
1840.