Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
Over liet Boek van Geel.
(Fragmenten).
DOOR
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.
Geleerde maatschappijen, verhandelingen tot onderling
nut en genoagen, zij mogen vooral de gewrochten eener
vorige eeuw heeten. Langzamerhand zinkt hun aanzien,
en het jongere geslacht is er over het geheel kwalijk
jegens gezind. Want veelal zijn die inrigtingen de scholen
van een letterkundig conservatismus, dat de vrijheid
in gedachten en vorm, welke het jongere geslacht gereed
is zich aan te matigen, met wantrouwende blikken volgt.
De jaren hebben haar een' zweem van soliditeit gegeven,
die, gelijk de heer Geel bewijst, tegen een scherper onder-
zoek niet bestand is. Het echte onderzoek, de ware weten-
schap, ligt, tusschen twee uitersten, in het midden. Evenzeer
als haar de school vosserij, die slechts het oude en overge-
leverde billijkt, en nieuwe gedachten en nieuwe methodes
met schouder-ophalen bejegent, vijandig is, heeft zij te
kampen met eene meening, die verbeelding en gevoel ten