Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
CORNELIA yossrus.
door
VAN LENNEP.
I.
Hetgeen ik u verhalen ga, bescheiden lezer! heeft niets,
dat vreemd, verrassend of romanesk genoemd kan worden :
het zullen eenvoudjg toestanden en voorvallen zijn uit het
dagehjksch, burgerlijk leven. Wel is waar, ontleende ik
die aan een tijdvak, dat meer dan twee eeuwen van ons
verwijderd is; doch daarom zijn zij toch uit haren aart
weinig of niet verschillende van die, welke nog heden
dagelijks voorkomen, en gewis zouden zij, op zich zelve
beschouwd, de moeite niet waardig schijnen, weder te
worden opgehaald, indien niet de namen der personen, die
er in betrokken waren, en enkele bijkomstige omstandig-
heden, er eenige meerdere belangrijkheid aan verleenden.
Al wat ik u, betreffende de heldin van mijn verhaal en
haar gezin, zal mededeelen, is, tot in de geringste bij-
zonderheid, historische waarheid, alleen in zooverre ge-
kleurd, als noodig was, om het verhaalde meer aanschou-
welijk en tevens meer begrijpelijk te maken. Ik vermeld
1