Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi
eex woülu) vookaf.
(en leven doet in een jongen alleen zijn imur eigen taal),
men de prozastukken van dezen bundel met genot en groo
leering kunnen lezen.
Mot een vierde klasse al zal men Halbcrtsma's „Over Stijl
kunnen overwegen: meer dan drie jaren oefening in 't verwerke
en uiten van eigen gedachte hebben zo dan achter zich;
weten 't al „hoe men schrijft". Voor deze klasse is ook het ba
in de gemeenzame taal van Wolff en Deken, Vosmaer en va
Effen. Ook 't stuk van Van Lennep, dat dunkt mij een jonge^
smaak kan doen krijgen in Letterkundige Historie.
Maar in zijn geheel is het boek voor de vijfde en zesde klassel
Questios als in do stukken van Geel en Fcith behandeld zijn, wekker
hier do belangstelling. Ook zyn de leerlingen, omdat zij zeL
zich in schrijven oefenen en do onberekenbare waarde van dilJ
oefenen beseffen, bij lectuur als deze rechtstreeks goïnteresseerd.l
Stukken als van Van der Palm zullen ze, met het oog op hunï
eigen practijk, gaarne ontleden. Potgieter's opstel en de Brieven |
van Hooft moeten Letterkundige lessen worden. En de studie |
van dit en dat, moet ook eigen vrije studie thuis zijn.
Ik durf gelooven, dat het boek mij goed bevallen zal. Kon]
het dit ook anderen doen, — ik zou er mij innig over ver-1
heugen.
De verzameling is, tot mijn spijt, niet... volledig. Ik had
namelijk stukken uit de Zestiende Eeuw en Middelnèderlandsch
Proza; 't laatste vooral had ik noodig. Maar nu al, is er van
den royalen uitgever te veel gevergd. Bij eventueelen herdruk
hoopt hy evenwel te geven, wat nu is blijven liggen.
De gegeven teksten zijn authentiek. Dit is b. v. ten opzichte
van Van Effen aan bedenking onderhevig. Had het een critische
tekst moeten'zijn? Wat mij betreft, ik meen uit don tekst net
zooals hij daar ligt, mèèr voordeel to halen.