Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
— Wie is nu de koning'? vroeg Hendrik lachend.
— Een van ons beiden, antwoordde de boer met
verbazing, maar ik ben het niet.
— Dan moet ik het wel zijn, zei Hendrik. Zie mij
nu eens goed aan, dan weet ge, hoe je koning er
uitziet.
En terwijl hij hem vriendelijk op den schouder klopte,
ging hij voort: „Breng nu je ezel op stal en kom
hier in het paleis bij ons eten; dan kun-je tevens
mijn kleinen Lodewijk eens zien."
43. Een Voorbeeld ter navolging.
Een arme man, die in een strengen winter met zijn
huisgezin gebrek leed, ging eiken nacht naar de schuur
van een rijken buurman, waar hij zijn hand door een
spleet tusschen twee planken wist te wringen om zoo
eenige aren weg te kapen. Dit kwam uit. Alleen wist
de rijke man niet, wie de dief was; maar daar wilde
hij achter komen. Hij stelde nu in de schuur voor de
opening een strik, en reeds den volgenden nacht werd
de arme kerel gevangen. De strik klemde den pols van
den dief zoo geweldig, dat hg den heelen nacht een
gevangen man bleef. Hoe verlangde hij naar het aan-
breken van den dag, en hoe vreesde hij tevens voor
het daglicht, dat hem zou ontmaskeren als een dief!
Daar hoort hij een venster openen. De rijke schiet