Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
goeden koning gehoord, dat ik hem wel eens gaarne
zou zien, antwoordde de boer.
— Daar zal misschien wel kans op zijn, zei Hendrik.
— Inderdaad? vroeg de ander. En hoe dan? Ik ken
niemand in Parijs.
— Blijf hier maar naast mij rijden, tot we in de
stad komen. Daar zul-je heel wat menschen bijeen
zien met den koning erbij. Allen zullen dan het hoofd
ontblooten; één slechts zal den hoed ophouden, en dat
is de koning, hernam Hendrik.
Daarop reden beiden onder druk gesprek verder.
Hendrik praatte over allerlei zaken. Hij vroeg den boer
naar zijn dorp, naar zijn vee, naar zijn oogst en toonde
in alles belangstelling. De boer verhaalde dan van zijn
vrouw en kinderen en zijn bedrijf. Hij sprak ook over
vroegeren tijd, toen er meest altijd oorlog en alles zoo
duur was, en verheugde zich, dat thans alles zooveel
beter ging. Opgetogen van blijdschap, riep hij uit:
„Onze koning is zoo'n goede man, dat hij eiken boer
's Zondags een vette kip in de soep toewenscht. Nu,
wij slachten er nog al dikwijls een."
Zoo pratende waren zij in de stad gekomen en hielden
stil op een groot plein voor een paleis. Het gevolg van
Hendrik was intusschen genaderd en kreeg een wenk
om heen te gaan.
— Pas nu op! zei Hendrik, en kijk goed, wie den
hoed ophoudt.
De boer keek naar alle zijden rond en zag, dat alle
beeren beleefd den hoed afnamen. Alleen zijn reisgezel
hield den hoed op en hij zelf natuurlijk ook.