Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
roovers over een uitgestrekte heide, waar eeri twaalf-
jarige knaap schapen hoedde. — Een lam was eeu
beetje van de kudde afgedwaald en bevond zich op den
weg, waarlangs de soldaten kwamen.
— Dit hapje kunnen we best meenemen, riep een
hunner, dan hebben we van avond ten minste een lekker
boutje; we hebben in lang geen vleesch geproefd.
— Wel zeker, zei een ander en liep met de bajonet
op het geweer vooruit, om het dier te dooden.
— Och, doe het niet, smeekte de knaap, die hijgend
kwam aanloopen, toen hij zag, wat er gebeuren zou.
Maar zijn bidden en smeeken was vruchteloos; de
ruwe krijgsman doorstak het onnoozele lam en nam het
mee, terwijl de knaap het schreiende nakeek.
Vroeger dan gewoonlijk dreef hij dien middag de
kudde naar den stal en liep toen ijlings naar d.e naburige
stad, waar de soldaten dien nacht zouden verblijven.
Hij begaf zich naar den kolonel en verhaalde hem, wat
er gebeurd was.
Zoo, zoo, manneke, zei de kolonel, dat vind ik niet
mooi van dien soldaat. Als ik wist, wie het gedaan
heeft, zou ik hem streng straffen. Maar er zijn wel 600
soldaten in de stad, en het zal moeilijk gaan, daaruit
den dief te vinden.
Ik zou hem toch wel vinden, als ik ze alle 600
bijeen zag, antwoordde de knaap.
— Welnu, hernam de kolonel, kom morgen vroeg, voor
wij vertrekken, op de markt, daar staan ze dan in gelid.
Reeds bij het aanbreken van den volgenden dag was
de jonge herder op de markt. Weldra verscheen ook