Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
— Wat moet die dame toch wel rijk zijn! fluisterden
de kinderen onder elkander,
— En gelukkig ook! voegden sommigen erbij,
— Wel ja, zij kan alles krijgen, wat zij verlangt,
zeiden weer anderen,
— Ha! zoo rijk moesten wij ook eens zijn! wenschte
menigeen.
Intusschen. was de Burgemeester uit het huis en aan
het portier gekomen. Hij groette de dame beleefd en
bood haar de hand om uit te stappen. Dat ging even-
wel niet gemakkelijk. Eerst moest de man van het
achterbankje erbij zijn. Hij pakte de dame onder den
arm, en met den anderen arm steunde zij op een kruk.
Zóó sukkelde zij uit het rijtuig en strompelde het huis
binnen. De schatrijke dame kon niet loopen: zij was
aan beide beenen lam.
Op eens was alle verbazing bij de kinderen geweken.
Zij zagen de ongelukkige met droevige blikken na en
hadden innig medelijden met haar.
— Zou jij zóó wel rijk willen zijn? vroeg een groote
jongen aan zijn makker.
— En niet kunnen loopen? hernam de ander. Al
kreeg ik ook tien zulke mooie vossen en die heele
koets vol gouden tientjes, dan nog niet. Gezond zijn en
met werken den kost verdienen is toch veel gelukkiger
dan ziek en schatrijk zijn.