Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
niets te weten van vermoeidheid; hij ging in den ge-
wonen stap voort, en zong en floot, dat het een lust
was te hooren.
Den tweeden dag ging het bergaf. Zoo gezwind als
hazen snelden de jongelui naar beneden, sprongen eu
dansten en hadden dol veel pret. Tijl echter liep voetje
voor voetje met gebogen hoofd en somber gelaat.
In het eerst gaven de anderen hier weinig acht op.
Maar daar Tijl voortdurend vroolijk en opgeruimd was
bij het klimmen, en treurig en moedeloos bij het dalen,
vroegen zij hem: „Hoe komt dit toch? Wij zijn altijd
blij bij het bergaf gaan, en zien op tegen het klimmen.
Gij zijt juist andersom gestemd."
„Ik zal het je zeggen," antwoordde Tijl. „Bij het
opgaan verheug ik mij reeds in het vooruitzicht, spoedig
weer naar beneden te zullen gaan, en dit maakt mij het
klimmen gemakkelijker. En bij het dalen denk ik al
aan het moeilijke bergop gaan, dat ons wacht. We
moeten niet alleen aan het tegenwoordige, maar ook
aan de toekomst denken. Als de menschen dit wat meer
deden, zouden hun lasten veel lichter en hun rampen
minder groot zijn."
Met groote oogen zagen de vrienden hun reisgenoot
aan. Zij wisten wel, dat Tijl allerlei streken uitvoerde
en dwaze dingen deed, maar dat hij zoo verstandig
kon spreken eu handelen, hadden zij nooit gedacht.