Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
— Top ! Wij kennen elkaar, antwoordde de koopman
en klapte den kooper in de band.
Tijl betaalde 12 gulden en reed met zijn paard heen.
Verscheiden weken waren sedert verloopen, maar de
verkooper had de andere 12 gulden nog niet gekregen.
Hy ging daarom naar Tijl en verzocht om zijn geld.
— Greld? vroeg Tijl verwonderd. Ik heb je 12 gulden
betaald.
— Ja, maar de andere 12?
— Die blijf ik schuldig, dat is onze voorwaarde,
zei Tijl.
— En wanneer krijg ik die dan? vroeg de verkooper.
— Wel, nooit, want ik moet ze immers schuldig
blyven, besloot Tijl.
II. TUL OP REIS.
Eenige jongelieden besloten een reisje te doen in
een bergland.
„Maar dan moeten we Tijl vragen om mee te gaan,
dan kunnen we nog eens pret hebben," stelde een
hunner voor.
Dit voorstel werd aangenomen, en Tijl werd uit-
genoodigd van de partij te zijn.
Tijl nam de uitnoodiging aan, en op den bepaalden
dag ging het gezelschap op reis.
Den eersten dag ging het bergop. In den beginne
liepen allen vlug en vroolijk voort, maar al spoedig
stapten zij langzamer en keken mismoedig naar den
hoogen top, die nog ver af was. Tijl daarentegen scheen