Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
De honderden grappen en streken, de dwaze en wijze
woorden van Tijl leven nog in den mond des volks,
dat is, de menschen vertellen ze nog met pleizier aan
elkander. Een paar van die verhalen volgen hier.
I. TUL ALS PAARDENKOOPER.
Op een keer wandelde Tijl over een paardenmarkt.
Alsof hij een groot kenner van paarden was, bleef hy
hier en daar met aandacht staan kijken en vroeg naar
den prijs. Ze schenen hem echter alle te duur.
Daar ziet hij een kennis, die ook een paard te
koop heeft.
— Wel, Jochem! jij ook hier! roept Tijl. Wil jy
je schimmel kwijt zijn?
— Ja, zegt de ander; wil jij hem koopen?
— Hoeveel ervoor? vraagt Tijl.
— Maar vier en twintig gulden, is het antwoord.
— Vier en twintig gulden! herhaalt Tijl met verbazing.
En het dier heeft maar vier pooten!
De koopman meende, dat Tijl een gebrek opnoemde
van het paard en telde onwillekeurig de pooten van den
schimmel. Spoedig begreep hij echter, dat Tijl hem fopte
en antwoordde: „Moest het er dan vijf hebben?"
— Dat zeg ik niet, hernam Tijl; ik zei alleen, dat
het er maar vier had.
Beiden lachten hartelijk om de aardigheid van Tijl,
die vervolgde: „Ik heb geen 24 gulden op zak; maar
ik wil je paard koopen op voorwaarde, dat ik nu 12
gulden betaal eu de andere 12 schuldig blijf."
EEN BLOEMKOurjE. No. 2. 5e dr. 6