Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
en bloedend het hazenpad koos en ademloos bij den
vos aankwam.
— Zoo kameraad, zei Reintje, hebt ge het met den
mensch klaar gespeeld?
— Ach, antwoordde Isegrim, zoo sterk dacht ik niet,
dat hij was. Eerst nam hij een stok van den schouder
en blies daarin; het was, of ze met spelden en naalden
in mijn gezicht prikten. Daarna blies hij nog eens in
den stok, en het kriebelde mij door de huid tot in
merg en been. En toen ik op hem aanvloog om hem
te verscheuren, trok hij een blanke rib uit zijn zij.
Daarmee zou hij me wel tot stokvisch gebeukt hebben,
als ik niet gauw weggeloopen was.
— Zie nu eens, wat gij voor een pocher zijt, zei de
vos. Spring in het vervolg niet verder dan je stok
lang is.
37. Taalfouten.
Lodewijk en Hendrik maken taaloefeningen. Zij
moeten o.a. een zin maken, waarin het bijwoord gaarne
voorkomt. Lodewijk heeft geschreven: Ik gaat gaarne
naar de school. — „Dat is fout," zegt Hendrik; „het
moet zijn: Ik ga gaarne naar de school." — „Dat is
ook fout; want het is niet waar," antwoordt Lodewijk.