Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
Met groote inspanning gelukt liet den visscher, de
schollen op zij te schuiven en de plank te naderen.
Met vaste hand grijpt hij den uitgeputten knaap en
tilt hem in de schuit. Onder groot gevaar van tusschen
het ijs beklemd te raken en zelf om te komen, bereikt
hij eindelijk den oever.
Hij draagt den knaap in huis, ontkleedt hem, legt
hem voor den warmen haard en doet, wat hy kan, om
de verdoofde levensgeesten weer op te wekken. Na
verloop van een paar uur is de knaap bijgekomen en
weldra geheel hersteld. Hij trekt zijn gedroogde kleeren
aan, drinkt een glas warme melk en maakt zich gereed
te vertrekken. Daar nadert de vader van den jongeling.
Hij had hem al lang thuis verwacht en gaat naar de
brug, waar zijn zoon over moest komen. Hij vindt de
brug ingevallen en vreest het ergste. Radeloos loopt
hij langs den oever. Daar ziet hem de visscher.
„Kom maar mee. Mijnheer!" roept deze hem toe.
„Hier is uw zoon: hij is frisch en gezond, alleen een
weinig verschrikt van het koude bad."
Vader en zoon omhelzen elkaar, en met tranen van
dankbaarheid drukt de rijke heer de handen van den
armen visscher.
„Ik heb slechts gedaan, wat ik doen moest," ant-
woordt de brave man.