Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
II.
Veertien dagen waren verloopen sedert de ontmoeting
van Koenraad met den eigenaar van liet bosch.
De strenge vorst had opgehouden; het was dooi weer
geworden, en groote ijsschollen dreven den stroom af.
De visscher stond voor zijn hut en keek met wel-
gevallen naar de drijvende schollen.
Daar ziet hij, niet ver van zijn woning, aan de
overzijde van den stroom, een knaap staan, vlak bij
een voetbrug, die over den stroom gelegd is. Het was
de zoon van den eigenaar van het bosch. Ijlings loopt
Koenraad er heen en roept hem toe: „Gra er niet over,
jongeheer! De palen kraken van het ys, de brug is
niet meer te vertrouwen."
De knaap aarzelt een oogenblik, maar weldra stapt
hij moedig op de brug, om er over te loopen.
Pas echter heeft hij er eenige schreden op gezet,
of: „Krak, krak!" daar breekt een paal, en de smalle
plank valt met den knaap omlaag.
Daar lag de waaghals in den stroom, bekneld tusscheu
plank en paal en ijs.
„Help, help!" riep de drenkeling; maar helpen scheen
onmogelijk.
Koenraad is getuige van dit ongeluk. Zonder zich
een oogenblik te bedenken, vliegt hij naar zijn schuit,
springt erin en worstelt door het ijs heen naar het
midden van den stroom.
Daar komt de plank aandrijven, waaraan de knaap
zich heeft vastgeklemd. De krachten begeven den armen
jongen, en hij is op het punt van te zinken.