Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
aan een rijk heer, die in de stad woonde en er nu en
dan kwam jagen.
Op een kouden winterdag had Koen raad een partij
doode takken in het bosch bijeengeraapt en droeg die
als een bos op deri rug naar zijn hut.
Daar komt hem de eigenaar van het bosch tegen.
Met een barsch gezicht en op ruwen toon zegt hij :
— Wat hebt gij daar, houtdief? Leg af!
— Het zijn niets dan doode takken, Mijnheer! ant-
woordt de visscher beleefd.
— Er zal ook wel groen hout bij zijn, dat gij van
mijn boomen gekapt hebt, snauwt de heer hem toe.
— Toch niet, Mijnheer! Zie maar, zegt Koenraad en
werpt den bos op den grond.
Nu, om 't even, herneemt de heer, ik wil niet, dat
er iets uit mijn bosch gehaald wordt. Ik wil niemand
hier zien; al mijn boomen worden bedorven. Voort
maar!
De visscher ging en wilde den bos weer optillen.
— Laat liggen! gebood de heer, en gauw weg!
— Och, Mijnheer! smeekte de arme man, het is
zoo bitter koud; laat mij dit bosje dan nog meenemen,
als 't u blieft!
— Blijf af! en — voort! bulderde de heer. Toen nam
hij zelf het hout op en wierp het in het nabijzijnde
water, waar het spoedig uit het oog verdween.
Met hangend hoofd en somberen blik keerde de grijs-
aard naar zijn hut terug, waar geen vonk vuur was
om hem te verwarmen.