Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
daarom wil ils je gelukkig maken. Daar liggeu duizend
rijksdaalders; die geef ik je teu geschenke. Neem ze
mee, gebruik ze, als ge ze noodig hebt, en zet voortaan
alle zorg aan den kant.
De schoenmaker keek met verbazing naar een tafel
vol rijksdaalders en meende, dat daar wel al het geld
van de wereld lag.
— Hier heb-je een zak, zei de Baron. Strijk het
daar maar in, en neem het mee naar huis.
Toen Pikdraad een weinig bekomen was, streek hij
het geld in den zak, bedankte den Baron heel vriendelijk
en droeg zijn schat naar huis.
„Zie zoo", sprak de Baron, toen de baas weg was,
„die zal het zingen wel gauw vergeten."
Baas Pikdraad was ondertusschen thuis gekomen;
hij borg den zwaren zak achter slot en daarbij tevens
zijn vroolijkheid. Hij dacht voortaan aan niets dan aan
zijn geld. Over dag bij zijn. werk was hij er mee bezig,
en 's nachts sliep hij onrustig en droomde, dat dieven
hem zijn schat ontstalen. Alle lust, alle opgeruimdheid
was verdwenen. Hij floot niet meer, hij zong niet meer,
en alle levensvreugde was weg.
Acht dagen had dat zoo geduurd. Daar haalt onze
baas op eens den zwaren zak weer te voorschijn en
gaat ermee naar den Baron: „Hier, Mijnheer, hebt gij
uw rijksdaalders weerom," zegt hij. „Dan krijg ik
mijn vroolijkheid en mijn slaap terug."