Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
's Morgens, voor dag en dauw, wanneer de schoen-
lapper zijn hoogste deuntje al zong, lag de Baron
nog in de veeren. Grewoonlijk kwam hij eerst laat
in den nacht thuis van een feestje of partijtje, en ge-
raakte dan pas tegen den morgenstond in slaap. Maar
dan werd hij gedurig wakker door het zingen van den
baas. Daar moest een einde aan komen, meende hij.
Maar hoe ?
Alles was te koop, en hij had geld genoeg, om het
duurste zelfs te betalen. Maar slaap werd nergens ver-
kocht. En zoo lang de schoenmaker eiken morgen zoo
vroeg zong, was er voor hem aan geen slaap te denken.
Hij liet daarom den baas bij zich komen.
— Zeg eens, buurtje, zoo begon hij, kunt ge nog
al rondkomen met je verdiensten?
— Dat gaat nogal, Mijnheer, antwoordde Pikdraad.
Den eenen dag verdien ik meer, den anderen minder;
maar ik zet de tering naar de nering.
— Dan zult ge zeker ook wel niets kunnen over-
leggen voor den ouden dag? vroeg de Baron.
— Neen, dat gaat niet, zei de baas. Als ik alleen
maar voor den kost te zorgen had, zou ik wel een
centje kunnen overhouden. Doch er moet zooveel af voor
huishuur, patent, belasting, vuur en licht, dat er geen
dubbeltje in de week overblijft.
— Dat is toch erg, hernam de Baron. Zoo'n vlijtige
man als gij zijt, die van den vroegen morgen tot den
laten avond hard werkt, moest het toch beter hebben.
En altijd daarbij nog zoo vroolijk en opgeruimd, dat het
een lust is je te hooren. Ge verdient een beter lot, en