Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
Op eens daar zat hij vast. Wat schrik!
Hij bleef verbijsterd staan.
Dat blinkend vischje was van blik!
Een hoek hing onderaan,
't Snoer van dien hoek zat aan een stok;
De visscher op den oever trok
Den gulzigaard daarmee omhoog,
En in een wip lei hij op 't droog.
Uit „Ons Genoegen", 8e jaargang.
33. De Millionnair en de Schoenlapper.
Baron Groudveld woonde in een paleis, hield koets
en paarden en tal van bedienden. Hij was zoo rijk als
Croesus en kon alles krijgen, wat hij wenschte.
Dicht bij hem, in een achterstraatje, woonde een
arme schoenmaker, of eigenlijk maar een schoenlapper,
want nieuwe schoenen had hij zelden gemaakt.
De man moest hard werken om aan het eten te blijven,
maar toch was hij opgeruimd, en tevreden met zijn lot.
Bij het aanbreken van den dag zat hij al op zijn drie-
stal, klopte, en prikte, en zwaaide met de armen, dat
het een lust was om te zien. En daarbij floot of zong
hij zoo luid en vroolijk, dat het door het opgeschoven
raam de geheele buurt door klonk.
De meeste buren hadden schik in de vroolijkheid van
baas Pikdraad; één echter hinderde en verveelde dat
aanhoudend. Die ééne was Baron Goudveld.