Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
opspringt. Te gelijk hoort hij het naderen van den
vijand. In een oogenblik zijn al zijn soldaten op de
been en ontkomen gelukkig aan hun vervolgers.
In eeu anderen oorlog was de Prins weer even onge-
lukkig. Weer werd zijn regiment verslagen en op de
vlucht gedreven. Hij zelf was de laatste man, die het
slagveld verliet, en de vijand zat hem zoo dicht op de
hielen, dat hij hem haast niet kon ontkomen.
Daar nadert de Prins een engen bergpas. Bij de
kromming van den weg ziet hij een grot in een berg-
wand. Haastig loopt hij erin en verbergt zich zoo ver
mogelijk" naar achteren.
Niet lang daarna komen vijandelijke soldaten ook in
dezen bergpas. Zij hebben den Prins hierheen zien gaan
en meenen hem nu stellig te zullen vinden. Zij door-
loopen den pas tot het einde en komen weer in het
ruime veld; maar nergens is een spoor vau den vluch-
teling te zien.
„Dan moet hij ergens in den bergpas verscholen
zitten", zegt een der soldaten; „want zoo ver kantlij
ons niet voor zijn."
Zij keeren daarop terug en doorzoeken nauwkeurig
elke spleet, elke kloof van den berg.
Zoo komen ze ook aan de grot, waar de Prins zit.
„Hier zal hij in zijn", roept een hunner verheugd
uit en wil reeds de grot ingaan.
Maar aan den ingang der grot heeft een spin haar
web geweven, en dit houdt hem terug.
„ï^een, hier kan hij niet in wezen, anders zou dat