Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
05
eeu mug, die hem op neus, wang, of voorhoofd prikte.
„Wel foei!" riep hij uit, „wat heeft men toch een
last van die leelijke dingen; men kan geen oogenblik
met rust lezen."
Hij legde het boek voor zich op tafel en sloeg links
en rechts met zijn zakdoek om zich heen, om dat lastige
volkje te verjagen.
Toen hij zijn boek weer wilde opnemen, kroop er
een dikke spin over heen. Verschrikt week de Prins
terug; want hij was «rg bang voor spinnen.
„Moet zoo'n vuil ding me ook nog komen plagen?"
vroeg hij bij zich zelf. Hij keerde het boek om, zoodat
de spin op den grond viel, en trapte haar doo'd.
„Ik weet niet", sprak hij, „waartoe onze Lieve Heer
zulke leelijke insecten geschapen heeft. De menschen
hebben er niets dan last van."
Eenige jaren zijn sedert dien zomermiddag verloopen.
De jonge Prins is een man geworden en dient als
generaal in het leger van zijn land.
Dat land kwam in oorlog met een ander land. De
afdeeling van den Prins werd verslagen en op de vlucht
gedreven. Uitgeput van vermoeienis komen de vluchte-
lingen tegen het vallen van den avond aan een bosch
en rusten hier uit. Ook de Prins legt zich onder een
boom neer en valt weldra in diepen slaap. Hij was in de
meening, dat de vijand hem niet verder zou vervolgen.
Dat deed de vijand echter wel en was reeds dicht
bij het bosch genaderd.
Daar zet zich een onnoozel mugje op de vi^ang van
den Prins en steekt hem zoo fel, dat hij plotseling
KEN BLOEMKORFJE. No. 2. 5e dl". 5